Revize

Servis, údržba a revize tepelného čerpadla a klimatizace

SRL2K7 kitServis a údržba

  • Tepelné čerpadlo i klimatizace jsou nemalé  investice a správná údržba prodlouží jejich životnost
  • Smyslem tepelného čerpadla a klimatizace je šetřit provozní náklady. Jen správně seřízené tepelné čerpadlo a klimatizace  nejen topí / chladí, ale i šetří.
  • Servis může včas odhalit a odstranit případný problém, který by mohl v budoucnu způsobit větší škodu.

Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 které novelizuje předcházející regulaci č. 842/2006, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla. Tato novela výrazně přitvrzuje podmínky pro zařízení s obsahem plynů způsobujících skleníkový efekt, tzv. F plynů. 

Prohlídky se musí provádět u tepelných čerpadel s obsahem chladiva větším než je ekvivalent k vypuštění více než 5 tun CO2.

Limity pro provádění prohlídek budou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C  budou limity 2,82 kg  a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. U chladiva R 404a které používají některé starší typy tepelných čerpadel a chlazení je limit pro provádění kontrol těsnosti jen 1,27 kg chladiva. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito přísnějšími limity nastane od 1.1.2017.